baş ka karı ları siken koyboy

merhabalar ben mehmet istanbuldan beklerim bayanlar bu t&uuml r siteleri takip etmeye ba&#351 layal&#305 &ccedil ok olmad&#305 fakat baz&#305 lar&#305 okuyunca abart&#305 l&#305 ve d&uuml zmece oldugu hemen anla&#351 &#305 l&#305 yor neyse ben kendi hikayemi yazay&#305 m ben 24 ya&#351 &#305 nda atletik yap&#305 l&#305 e&#351 im ise 22ya&#351 &#305 nda bal&#305 k etli ger&ccedil ekten her erkeyin sahip olmak isteyece&#287 i ki&#351 ilik ve g&uuml zellikte bir bayan g&ouml &#287 &uuml &#351 leri orta b&uuml y&uuml kl&uuml kte fakat kal&ccedil alar&#305 tam bir harikaili&#351 kimiz benim &ccedil ocukluk arkada&#351 &#305 m olan arma&#287 an kar&#305 s&#305 &#351 ebnem ben ferit kar&#305 m aysel aras&#305 nda iki hafta kadar &ouml nce ya&#351 ad&#305 k. o g&uuml n armi kar&#305 s&#305 &#351 ebo yu cumartesi sabah&#305 saat 8.00 gibi bize b&#305 rakt&#305 bende o g&uuml n eve uramak zorunda kald&#305 m kap&#305 y&#305 bana &#351 ebo a&ccedil t&#305 aysel markete ak&#351 am i&ccedil in al&#305 &#351 veri&#351 e gitmi&#351 &#351 ebo tam bir manken b&uuml y&uuml k g&ouml g&uuml sler v&uuml c&uuml duna uygun kal&ccedil alar ben i&ccedil eri girip yatak odas&#305 na y&ouml neldim &uuml zerimi de&#287 i&#351 irtirdim ve odaya ge&ccedil tim &#351 ebo soguk bir&#351 ey vereyimi dedi bende olur dedim o ay&#287 a kalkarken k&#305 sac&#305 k &#351 orttan alt&#305 ndaki k&#305 rm&#305 z&#305 kilodu g&ouml r&uuml nd&uuml ben bu g&uuml ne kadar hi&ccedil onun arkas&#305 ndan bakmam&#305 &#351 t&#305 m ama tambir harikayd&#305 ozaman ilkez arkada&#351 &#305 m&#305 n kar&#305 s&#305 i&ccedil in k&ouml t&uuml d&uuml &#351 &uuml nd&uuml m.Neyse ak&#351 am oldu yemek her cumartesi oldu&#287 u gibi ba&#351 lad&#305 k i&ccedil meyetabiki benim akl&#305 m hep &#351 eboda neyapsam nas&#305 lyapsam derken saat baya ilerledi laf araklı escort &#351 aka alkol derken a&ccedil &#305 k sa&ccedil &#305 k f&#305 kralara geldi bir ben bi armi anlat&#305 yor bu esnada aysel kag&#305 t getirdi pi&#351 ti oynamaya ba&#351 lad&#305 k biz armiyle kad&#305 nlar birlikte ceza veriyoruz her pi&#351 ti bir ceza il ceza y&#305 biz ald&#305 k dedilerki takla at&#305 n takla att&#305 k 2.3.4. derken art&#305 k cezalar erotikle&#351 ti &#351 ebo bana pi&#351 ti verdi cezay&#305 ben verdim hadi bir birinizi &#305 slat&#305 n olaz molmaz derken &#305 slatt&#305 lar tabi herkezin mallar &ccedil &#305 kt&#305 piyasaya cezay&#305 biz ald&#305 k armiyle etek giyindik sonra biz onlara &#351 orlar&#305 n &#351 ortlar&#305 &ccedil &#305 kart&#305 rd&#305 k onlar istemedi ama biz denize nas&#305 l &#287 iriyonuz deyince mecbur kald&#305 lar i&ccedil kileri tazelemek i&ccedil in aysel kalkt&#305 &#287 &#305 nda art&#305 k ok yaydan &ccedil &#305 km&#305 &#351 t&#305 alt&#305 ndaki dantelli klot her&#351 eyini g&ouml steriyordu armi nin bakt&#305 g&#305 n&#305 g&ouml ren &#351 ebo sanki nisbet yapar gibi oda kalkt&#305 ama o kalk&#305 nca ortal&#305 k daha da sexx kokmaya ba&#351 lad&#305 alt&#305 ndaki k&#305 rm&#305 z&#305 tanga harika kal&ccedil alar benimki ayaklanmaya ba&#351 lad&#305 tam bu s&#305 rada aysel beni &ccedil a&#287 &#305 rd&#305 ben ayaga kalk&#305 nca &ccedil ad&#305 r belli oldu mutfaga gidince beinim &ccedil ad&#305 r&#305 aysel g&ouml rd&uuml tabi &#351 eboda arkam&#305 zdan armide &#287 eldi o an ne odu bilmiyorum ama herkez kendi kar&#305 s&#305 na yap&#305 &#351 t&#305 sanki yanl&#305 zm&#305 &#351 &#305 z &#287 ibi ben ayseli ok&#351 ay&#305 p yalarken &#351 ebo ile armi yere yatm&#305 &#351 &#351 ebo arminin sikini emiyor armi ise elleriyle kafas&#305 n&#305 tutmu&#351 az&#305 na sokup &ccedil &#305 kart&#305 yordu bende ayseli ardahan escort yat&#305 r&#305 p 69 yapt&#305 k ben altta aysel &uuml ste idik armiyle &#351 eboda yan&#305 m&#305 zda 69 oldular fakat yan yatarak &#351 ebonun g&ouml t&uuml kafam&#305 n yan&#305 nda idi dayanamay&#305 p onun g&uuml zel g&ouml t&uuml n&uuml &ouml pmeye ba&#351 alad&#305 m &#351 ebo hisedince titredi ve armiyle g&ouml z g&ouml ze geldik armi tekrar yalamaya ba&#351 lad&#305 bende o g&uuml zel g&ouml t&uuml n deligini yalamaya ba&#351 lad&#305 m ayselin am&#305 na parmag&#305 m&#305 sokuyordum &#351 ebo sars&#305 lmaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 armi kar&#305 ma dokunmaya ba&#351 lay&#305 nca aysel geriye dogru bakt&#305 ve bende ona bakt&#305 m sanki birbirimize izin verircesine sonra oda arminin sikini yalamaya ba&#351 lad&#305 sonra &uuml st&uuml mden kalk&#305 p &#351 ebonon yan&#305 na uzand&#305 art&#305 k &ouml n&uuml mde &#351 ebo tamamen bim olmu&#351 ve g&uuml zel kar&#305 m arminin olmu&#351 tu &#351 ebo benim az&#305 ma resmen bo&#351 ald&#305 hemde az&#305 ma am&#305 n&#305 bast&#305 ra bast&#305 ra s&#305 ra kar&#305 ma gelmi&#351 ti tabi insan kendimal&#305 n&#305 daha iyi tan&#305 yor hemen am&#305 n&#305 bana d&ouml nd&uuml ben am&#305 n&#305 armi &#287 &ouml t&uuml n&uuml yal&#305 yordu ayselde deli &#287 ibi bo&#351 ald&#305 zaten o bo&#351 almya ba&#351 lad&#305 m&#305 enaz bir dakika kas&#305 l&#305 r s&#305 ra armiyle bendeydi ben &#351 ebnemi &uuml zerime al&#305 p am&#305 na soktum armide ayseli alt&#305 na ald&#305 bir s&uuml re sonra armi &#351 ebonun arkas&#305 na &#287 e&ccedil ti ba&#351 lad&#305 &#287 &ouml t&uuml ne sokmaya ge&ccedil ekten kad&#305 n iki ki&#351 i taraf&#305 ndan sikilince deli&#287 ibi oluyor &uuml &ccedil &uuml m&uuml z birden bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 k armi &ccedil &#305 kart&#305 p ayselin &uuml zerine bo&#351 ald&#305 sonra &#351 ardesen escort ebnemin az&#305 na verdi bende ayselin am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m armi sikini &#351 ebodan &ccedil &#305 kar&#305 p aysele verdi &#351 eboda benimkini yalamaya ba&#351 lad&#305 art&#305 k benim &#287 &ouml zel kar&#305 m&#305 n iki ki&#351 i taraf&#305 ndan sikilme zaman&#305 gelmi&#351 ti fakat ayselle ben bile arkadan &ccedil ok uzun ili&#351 ki ya&#351 amam&#305 &#351 t&#305 k arminiki benimkinden uzun fakat inceydi armi yerini almadan ayseli kucag&#305 ma oturtup am&#305 nda yerimi alm&#305 &#351 t&#305 m armiye arka kalm&#305 &#351 t&#305 ve bunu istemi&#351 tim &ccedil &uuml nk&uuml g&uuml zel kar&#305 m&#305 n can&#305 n&#305 ac&#305 tmak ve ya&#351 ad&#305 m&#305 z ili&#351 kiyi &#305 zd&#305 rap etmek istemiyordum armi akadan yava&#351 ca girmeye ba&#351 lad&#305 g&#305 nda aysel biraz irkildi fakat armi yava&#351 hareket etti&#287 i i&ccedil in kendini sal&#305 p dahada rahat &#287 irmesini sa&#287 l&#305 yordu ben ise bekliyor &#351 ebnemin heryerini ok&#351 uyor &#351 ebnem ayselin memelerini emiyordu tam anlam&#305 yla sanki herkez bu an&#305 doyas&#305 ya ya&#351 amak istiyordu armi &#287 irc&#305 klara ba&#351 lad&#305 &#287 &#305 nda aysel hareket etmeye ve i&ccedil indeki iki yarakdan zevk almaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 ve s&uuml rekli sak&#305 n bitmeyin sak&#305 n bitmeyin diyordu ayseli ilk defa b&ouml yle &#287 &ouml r&uuml yordum tam bir sex kad&#305 n&#305 gibiydi ikimizde birer sefer bitmi&#351 olman&#305 n sonucu kolay biteyecektik armiyle yerde&#287 i&#351 ip ben kar&#305 m&#305 n &#287 &ouml t&uuml ne armi am&#305 na girmi&#351 ti kar&#305 m benimkini her al&#305 &#351 &#305 nda baya can&#305 yanar ve alamkl&#305 olurdu bu sefer &#287 &ouml t&uuml n&uuml n a&ccedil &#305 lm&#305 &#351 olmas&#305 benimde i&#351 me geliyordu b&ouml le belki yar&#305 m saat siktik kar&#305 m&#305 sonra aysel bo&#351 almaya ba&#351 lad&#305 armi of of of s&#305 kma kendini diyordu evet kar&#305 m iki erkek aras&#305 nda fena &#351 ekilde kas&#305 larak bo&#351 al&#305 yor kas&#305 lmalar&#305 arminin sikini ac&#305 t&#305 yordu aysel ger&ccedil ek zevk ald&#305 &#287 &#305 nda hep b&ouml yle bo&#351 al&#305 r ve i&ccedil indeki siki kalk&#305 kken indirirdi ben normalde bile zor bo&#351 al&#305 r&#305 m fakat kar&#305 m&#305 n armiyi b&ouml yle zorlamas&#305 benim patlamama sebep oldu ve sikimi &ccedil &#305 kar&#305 p &#351 ebonun az&#305 na verdim armide kar&#305 m&#305 n i&ccedil ne bo&#351 ald&#305 o gece ssabaha kadar armi ayseli ben &#351 eboyu birlikte &#351 eboyu birlikte ayseli defalarca siktik sabah oldu&#287 unda hi&ccedil pi&#351 manl&#305 k vaya k&#305 skan&ccedil l&#305 k duymad&#305 k &#351 ebnem benim kucag&#305 mda aysel arminin kucag&#305 ndag&uuml zel bir kahvalt&#305 sonra &#287 &uuml zel bir ili&#351 ki &#351 imdi art&#305 k arkada&#351 de&#287 il sizide beklerim bayanlar cesur_yurekmemati hotmail.bayanlar acele edin 22cmbekliyo sizi
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66